obrázek
Dnes je 19. 04. 2021 11:34, svátek má Rostislav

Zakládající člen Komory pěstitelů biomasy
Česky English Deutsch Polska


Cena štěpky a první sklizeň

Japonský Topol používaný v různé formě zpracování , je nutno říci, že jako palivo je bilančně neutrální s ohledem na emise CO2. Z vyvážené bilance vyplývá, že dřevo pro energetické účely se nepodílí na vytváření skleníkového efektu.Při spálení 1t dřevní hmoty je spotřeba kyslíku 1,2 t a emise CO2 1,6 t. Pro vzrůst 1t dřevní hmoty na ploše 0,21 ha se rovněž spotřebuje 1,6 t CO2 a tak se stává jeho bilance vůči spalování neutrální a vyrovnaná (na rozdíl od všech jiných paliv).

Palivo  emise (kg/GJ)
SO2 CO2 NOx
Hnědé uhlí 1,0 95,6 0,219
Černé uhlí 0,4 92,7 0,25
Zemní plyn 0,0 56,3 0,1
Dřevo 0,0 102,3 0,027
Růstové vlastnosti na průměrné lokalitě
průměrný přírůst po 5 letech
7,5 t/suš/Ha/rok 37,5t/suš/Ha
20,8 m3/Ha/rok 104 m3/Ha
38,5 plm/Ha/rok 193 plm/Ha

(Všechny tyto ukazelete jsou převzaty)

My jsme se daly cestou štěpky ,ale vhledem k tomu ,že nejsme ještě plně soběstační musíme nakupovat štěpku i od jiných dodavatelů a to není zrovna levná záležitost.
V součastné době nakupujeme za tyto ceny
40 % - mokrá 1,42 Kč + DPH za 1 kg (do kotlů, kde spalování probíhá tzv. odhoříváním )
20 % - suchá 2,56 Kč + DPH za  1 kg (do kotlů, tzv. pyrolýza)
Další ukazatel ceny je zrnitost štěpky,čím menší zrnitost tím je štěpka dražší.
Dle našich zkušeností při našem prvním obmítění za 5 let ,kde cca 14 stromů je jeden metr dřeva při 60% vlhkosti.Při počítání ,že na založení plantáže použijeme 8.088,- kusů sazenic na 1 hektar tak vychází 578 m3.

Štěpka z japonského topolu je vhodná pro přímé spalování tak i pro další zpracování na pelety nebo brikety.Optimální cyklus sklizně je 2-4 roky podle možností pěstitele(mechanizace 2 až 3 roky) na ideální lokalitě lze za uvedené období dosáhnout hektarového výnosu 60 - 100 tun surové štěpky při 55% vlhkosti.

Je jasné ,že je to takzvaný ideální stav a nelze toto aplikovat u všech porostů.Proto se jedná pouze o orientační výsledky.

Samotná výhřevnost Japonského Topolu je 5 Kw na 1 kg japanu při 20% vlkosti.

 

Po semináři konaném 20.2.2010 se skutečně ukázalo ,že štěpka z RRD jako komodita je velice žádaná a firmy ,které zpracovávají štěpku z energetických plodin jsou ochotni tuto komoditu nejen vykoupit za předem dohodnutých podmínek ,ale i zárověň pomoci s výsadbou RRD a to nejen finačně.Velkou příležitost tak dostávají zemědělci nebo vlastníci půdy s větší výměrou ,kde jako alternativa za méně výnosné komodity(obilí) je právě pěstování RRD všeobecně.V našem případě se jedná o výsadbu Japonského Topolu.

Videa

Automatické mechanizované sázení topolů

Výroba mokré štěpky (biomasy), 2letý cyklus mýcení

Výroba suché štěpky (biomasy), 2letý cyklus mýcení

Výroba štěpky, 5letý cyklus mýcení

 

Copyright © Habartice - Vyrobil Johny